fbpx

Dotazník pred účasťou na workshope

[ninja_forms_display_form id=1]

Ochrana osobných údajov

Poskytnutím osobných údajov umožňujete prispôsobeniu a skvalitneniu workshopu. Osobné údaje získané prostredníctvom tohto dotazníka budú slúžiť výhradne pre potreby spoločnosti AR Music s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím stranám. Vyplnenie dotazníka je povinné pred absolvovaním workshopu a ak máte akékoľvek výhrady, prosím, pošlite e-mail na anka @ ankarepkova.sk.