fbpx

Spevácke cvičenia pre online hodiny spevu

01: Ppp – dur – stupne: 1, 2, 3, 2, 1

      00:00 

02: Mm – stupne: 1, 2, 1, 2, 1

      00:00 

03: Vv – dur – stupne: 1, 2, 1, 3, 1

      00:00 

04: Mo alebo môžeš spievať E – dur – stupne: 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1

      00:00 

05: Vavevivovu – rozložený molový kvintakord – stupne: 1, 3, 5, 3, 1

      00:00 

06: Mamama: tenuto, legato, staccato – dur – stupne: 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1

      00:00 

07: Maá – dur – stupne: 1, 5, 4, 3, 2, 1

      00:00 

08: Falzet Mi-e-a-o-u – striedanie hlások na jednom tóne

      00:00