fbpx

Moje 2 dni so strhujúcim Danielom Thomasom

Presne vie, ako z vás svojím prejavom vytiahnuť to najlepšie

Daniel Thomas na gospelovom workshope v novembri 2017Daniel Thomas je človekom pre mňa nezabudnuteľným. Odhliadnuc od všetkých jeho odborných atribútov (spevák, hudobník, autor, pedagóg…) ho vnímam predovšetkým ako nevšedného človeka, ako charizmatickú osobnosť, ktorá si svojím zjavom a vystupovaním dokáže rýchlo získať pozornosť, rešpekt, obdiv i srdcia tých, ktorí ho majú možnosť bezprostredne vnímať. Pri svojom štýle vedenia účastníkov workshopu hravo striedal rôzne „herecké“ polohy – strhávajúco motivačnú, sebaironicky komediantskú, koncentrovane vnímajúcu, vážnu až hlboko dojímajúcu… Len nejaké náznaky autoritárstva som u neho po celý čas vôbec nepostrehol – myslím, že vôbec nemá potrebu takej štylizácie. Napriek svojmu bohato uplatňovanému hereckému talentu zo seba prenikavo vyžaruje číru ľudskosť a esenciálnu pravdivosť, presvedčivosť. A všetky tie jeho „herecké etudy“ očividne slúžia vyššiemu, eticky nadradenému cieľu, ktorým je ľudí zaujať a osloviť na čo najhlbších úrovniach vedomia, nadchýnať ich pre preciťovanie a oduševnenú interpretáciu hudobného umenia. Teda prirodzene a nenápadne motivovať k činorodej i hravej práci na sebe, na vytýčených úlohách, na nalaďovaní sa na spoločnú harmóniu i na posolstvá vlastných duší pri tejto bohumilej činnosti.

Nič nie je náhodné

Daniel Thomas na gospelovom workshope v novembri 2017Po stránke odbornej (pokiaľ som mohol za tie 2 dni posúdiť) je to erudovaný profesionál. Má prepracované metódy bezpečného a efektívneho hlasového rozcvičovania, spôsoby nácviku po hlasoch bez zbytočných prestojov, vníma a koriguje aj drobné odchýlky od melodickej línie, vie systematicky budovať zmysel spevákov pre celkovú harmóniu zboru i precítenie ducha skladieb, čo je nadstavbou samotnej čistej a technickej intonácie. Rád sa hrá s improvizačnými prvkami a dokáže do tejto hry zábavným spôsobom vtiahnuť aj všetkých účastníkov – v prejavoch hlasových i pohybových.

Záverečný koncert

Daniel Thomas na koncerte v Teatre Wüstenrot s účastníkmi gospelového worskhopu 26.11.2017

Na druhej strane je zjavné, že prichádza dobre pripravený, takže improvizáciou nezakrýva nejakú nedostatočne premyslenú koncepciu celkového nácvikového plánu. Má jasné zámery, avšak pružne a tvorivo ich dokáže modifikovať podľa osobitostí a schopností účastníkov, ktorých vopred nepoznal a vedel o nich asi minimum. Asi väčšina z nás, účastníkov jeho gospelového workshopu, sme v speve a hudbe amatéri, na rozličných skúsenostných a pokročilostných úrovniach zvládania spevu. Daniel však dokáže za pomerne krátky čas vyťažiť z ľudských potenciálov maximálnu interpretačnú „úrodu“, ktorá sa radostne manifestuje pri záverečnom koncerte a zaiste pretrváva v spomienkach aktívnych účastníkov (tak ako vo mne) – ako zdravé tvorivé nabudenie – ešte dlhý čas.

Ďalší workshop s Danielom už v auguste Gospelový workshop s Danielom Thomasom

Teší ma, že som mohol Daniela Thomasa spoznať pri spoločnej radostnej činnosti, spoznať ho ako odborníka i človeka, a teším sa, že sa blíži už druhý workshop v Bratislave pod jeho vedením a za usilovnej organizátorskej asistencie (aj iniciatívy) Anky Repkovej. Nechcem si takúto skvelú príležitosť nechať ujsť… Uj!!!

Daj vedieť o článku aj svojim kamarátom

Gospelový workshop s britským lektorom Danielom Thomasom!

Príď sa učiť od Daniela, ktorý má gospel v krvi a zaspievaj si aj na koncerte na Hlavnom námestí! Daniel Thomas

Zavrieť